CONSOLAR

eixugar els plors (d’algú) SV, alleujar la pena, el dolor, d’algú

És la que eixuga els plors de tota la colla / La Núria eixuga les llàgrimes de tothom: escolta totes les desgràcies (També s’usa amb el nom llàgrima)

aixecar l’ànim (a algú) (p.ext.)