CAVALCAT

a becoll SP, eixancat damunt el coll i les espatlles d’un altre (A-M)

Se’l carregà a becoll,… i cap a Maó s’ha dit (A-M)

a collibè

a mecoll (Mall.)

[Men. (A-M), becoll: mot no registrat a l’IEC]

a collibè SP, seient cama ací cama allà, damunt del coll o les espatlles d’algú (R-M)

Li agrada molt que el pugin a collibè i que vagin corrent pel pati; es fa un tip de riure, tan menut! / Ell em portava a collibè (R-M, IEC)

a la xirinxina, a cavall de, a coll, cama ací cama allà

a collbè (v.f.)

a becoll (Men.)

a la xirinxina SP, seient cama ací cama allà damunt del coll o les espatlles d’algú (R-M)

Als menuts els agrada molt anar a la xirinxina, i que se’ls faci saltar i córrer / Està assegut a la xirinxina (R-M, *)

a collibè, a coll, cama ací cama allà

al be SP, a collibè / seient cama ací cama allà, damunt del coll o les espatlles d’algú (IEC, *)

Els pares portaven els seus fills petits al be perquè poguessin veure l’espectacle

a collibè, a la xirinxina

cama ací cama allà SCoord, eixarrancat / seient eixarrancat damunt algú o alguna cosa (R-M, *)

Anava cama ací cama allà sobre una de les garbes que omplien el carro / Cama ací cama allà de la paret (R-M, IEC)

a cavall de, a la xirinxina, a collibè

tenir una cama aquí i l’altra allà SV, estar eixarrancat damunt algú o alguna cosa

Per muntar a cavall has de tenir una cama aquí i l’altra allà

tenir un peu aquí i l’altre allà