CULTE

flors de maig SN, culte especial a la Verge Maria en tots els dies de maig (IEC)

No volem perdre tradicions tan boniques com la celebració de les flors de maig

el mes de Maria

tenir estudis SV, tenir un conjunt de coneixements com a fruit d’estudi, de lectures, etc.; disposar de titulació acadèmica

Volia que els seus fills tinguessin estudis i es guanyessin bé la vida

donar estudis (a algú) (inv.), donar carrera (a algú) (inv.), saber de lletra (p.ext.), ésser un pou de ciència (p.ext.), ésser un Sèneca (p.ext.), no ésser cap frare llec (p.ext.), ésser un caparràs (p.ext.)