CALLAR

1. (v. intr.) no parlar, no dir res, guardar silenci

acabar la corda SV, callar qui parlava durant molta estona (R-M)

No acaba mai la corda; parlaria hores seguides / Com que no acaba mai la corda, tothom se’l treu de sobre (R-M)

descabdellar fil (ant.), parlar pels descosits (ant.), donar corda (a algú) (inv.), fer muts (p.ext.), fer moixoni (p.ext.), tenir corda per estona (p.ext.)

acopar el bec SV, callar / abstenir-se de parlar (EC, *)

Acopa el bec, no et vull tornar a sentir!

tancar el bec

callar com en missa SV, no motar, no declarar res (A-M)

Ell es pensava que jo callaria com en missa, però no em vaig poder estar de dir-li-ho tot

callar com un mort, guardar silenci, no dir mot

no poder-li treure mot (a algú) (inv.), no poder-li arrencar mot (a algú) (inv.)

callar com un mort SV, no dir absolutament res (IEC)

Jo et prometo callar com un mort / Va callar com un mort tota l’estona, estava acovardit i per això no es va atrevir a dir res (A-M, *)

callar com en missa, no dir mot, no badar boca, ésser una tomba (algú), florir-se el pa a la boca (d’algú)

frenar la llengua (p.ext.)

cosir-se la boca SV, imposar-se silenci (R-M)

De tot el que has vist val més que te’n cusis la boca; no convé propalar-ho (R-M)

fer moixoni, florir-se el pa a la boca (d’algú), ésser una tomba (algú)

donar fil (a algú) SV, callar per deixar parlar algú / deixar-lo dir, com hom fa d’aquell del qual no cal fer cap cas digui el que digui, faci el que faci, etc. (Fr, EC)

Després d’un discurs molt llarg va donar fil als altres ponents

frenar la llengua

fer punt rodó (p.ext.)

ésser una tomba (algú) SV, saber callar, sobretot a l’hora de guardar secrets

Li pots explicar el que sigui perquè sap guardar molt bé els secrets, és una tomba

callar com un mort, cosir-se la boca, guardar silenci

fer el mut SV, no dir paraula (IEC)

Quan li fa una pregunta i ell fa el mut, es posa de mal humor

fer l’ofici dels muts, fer muts, guardar silenci

fer l’ofici dels muts SV, callar / abstenir-se de parlar (R-M, *)

Ja sabíem qui tenia la culpa però vàrem fer l’ofici dels muts; no vàrem voler acusar ningú (R-M)

fer el mut, fer muts

fer moixoni SV, callar / abstenir-se de parlar (IEC, *)

Vinga, a fer moixoni! Ja és hora de dormir i molesteu els altres amb la vostra xerrameca / Fes moixoni, si no, rebràs! (R-M, EC)

fer muts, fer muts i a la gàbia, cosir-se la boca, ficar-se la llengua a la butxaca, ficar-se la llengua dins el cul, frenar la llengua, no badar boca

obrir la boca (ant.), acabar la corda (p.ext.)

fer muts SV, callar / abstenir-se de parlar (IEC, *)

Per entendre el que us dic heu de fer muts / Si veus que protesten, no insisteixis, val més fer mutis (També s’usa amb la forma fer mutis) (*, R-M)

fer muts i a la gàbia, fer l’ofici dels muts, fer moixoni, fer el mut

acabar la corda (p.ext.)

fer muts i a la gàbia SV, callar / abstenir-se de parlar (IEC, *)

Si et sembla que s’ha d’enfadar perquè li dius això, fes muts i a la gàbia; no l’amoïnis (R-M)

fer moixoni, fer muts, fer punt

fer muts a la gàbia (v.f.)

fer punt SV, deixar de parlar d’una qüestió determinada (EC)

Un cop dit això ja podem fer punt. No cal discutir-ho més (R-M)

fer punt rodó, fer muts i a la gàbia

fer punt rodó SV, no passar avant, cessar en sec de parlar (A-M)

Quan li van dir això va fer punt rodó i ni ella ni nosaltres no vam tornar a dir res en tota la vetllada

fer punt

donar fil (a algú) (p.ext.)

ficar-se la llengua a la butxaca SV, callar / abstenir-se de parlar (R-M)

Tots a ficar-se la llengua a la butxaca. Ja n’hi ha prou de protestar / En aquell moment no hauries d’haver parlat, el més convenient hauria estat ficar-se la llengua a la butxaca (R-M, *)

ficar-se la llengua dins el cul, fer moixoni, frenar la llengua

ficar-se la llengua dins el cul SV, callar / abstenir-se de parlar (EC, *)

El que has de fer és ficar-te la llengua dins el cul, perquè no tens ni mica de raó / No diguis més ximpleries i fot-te la llengua dins el cul (També s’usa amb el verb fotre i amb la forma ficar-se la llengua al cul)

ficar-se la llengua a la butxaca

[Val., Vallès, Penedès (A-M)]

florir-se el pa a la boca (d’algú) O, ésser molt callat / guardar-se bé el secret (R-M, A-M)

És molt discret i molt callat; se li floriria el pa a la boca. No hi ha por que et descobreixi (R-M)

cosir-se la boca, callar com un mort

frenar la llengua SV, evitar parlar massa (R-M)

No sap frenar la llengua i moltes vegades resulta indiscret / Frena la llengua, noi! (R-M, EC)

retenir la llengua, ficar-se la llengua a la butxaca, fer moixoni

anar-se’n de la boca (ant.), afluixar la llengua (ant.), no dir mot (p.ext.), no obrir boca (p.ext.), callar com un mort (p.ext.), parar el carro (p.ext.)

guardar silenci SV, callar / abstenir-se de parlar (A-M, *)

Guardeu silenci, que vol parlar el professor

callar com en missa, fer el mut, no dir mot, passar (alguna cosa) en silenci, ésser una tomba (algú), a la callada

rompre el silenci (ant.), no poder-li treure mot (a algú) (inv.), no poder-li arrencar mot (a algú) (inv.)

mossegar-se els llavis SV, retenir-se per no dir allò que es pensa / retenir-se el riure, el parlar, de despit, de ràbia (R-M, IEC)

Aquella insinuació mereixia una resposta dura; però ell va preferir mossegar-se els llavis i no donar-se per al·ludit (R-M)

mossegar-se la llengua, empassar-se la saliva

tirar llamps i pestes (ant.), anar-se’n de la llengua (ant.), no desplegar els llavis (p.ext.), mesurar les paraules (p.ext.)

mossegar-se la llengua SV, reprimir-se de parlar, abstenir-se’n malgrat les ganes (A-M)

Va haver de mossegar-se la llengua per no dir el que pensava ja que hauria quedat malament

mossegar-se els llavis, empassar-se la saliva

tirar llamps i pestes (ant.), anar-se’n de la llengua (ant.), engegar (alguna cosa) l’una darrere l’altra (ant.), mesurar les paraules (p.ext.)

no badar barres SV, callar, no dir cap paraula / estar callat (A-M, R)

Aquest no bada barres: no hi ha manera que digui res

no badar boca, no desplegar els llavis, no dir mot, no dir ni mu, no obrir boca

[Mall. (A-M)]

no badar boca SV, no parlar, ésser molt callat / no dir res, romandre callat (R-M, IEC)

En tota l’estona que va estar amb nosaltres, no va badar boca; no li hem sentit la veu / Si badés boca de tant en tant, la gent el coneixeria / Vols dir que badarà boca avui? / Estudiava hores seguides sense badar boca (R-M, *, *, *)

no dir ni piu, fer moixoni, no dir ni ase ni bèstia, haver perdut la llengua, callar com un mort, no dir mot, no dir ni piu, no obrir boca, no piular, no badar barres

obrir la boca (ant.)

no desplegar els llavis SV, no obrir els llavis, restar en silenci (EC)

És molt poc participatiu: no va desplegar els llavis en tot el debat

no obrir boca, no badar barres, tancar el bec, a la callada

obrir la boca (ant.), mossegar-se els llavis (p.ext.)

no dir «bèstia, què fas» SV, no parlar quan caldria parlar (A-M)

Quan treballa s’ho pren tan a la valenta que no diu «bèstia, què fas»

no dir ni ase ni bèstia

no dir mot SV, no dir res / romandre callat (IEC, *)

Més val no dir mot i esperar que ells es manifestin / En tot el sopar no va dir mot / Quan el va veure no li va dir ni un mot / No va dir paraula en tota la reunió (També s’usa amb el nom paraula) (R-M, *, *, *)

no badar boca, no dir ni ase ni bèstia, no dir ni piu, guardar silenci, no badar barres, tancar el bec, no obrir boca, callar com un mort, no piular, callar com en missa

frenar la llengua (p.ext.)

no dir ni ase ni bèstia SV, (romandre) sense saludar, sense proferir cap paraula (EC)

En marxar, no va dir ni ase ni bèstia; potser estava enfadat / És un mal educat: quan entra no diu ase ni bèstia / Tothom exposava el seu parer, però ell va estar sense dir ase ni bèstia; com si no tingués llengua (*, *, R-M)

no badar boca; no dir mot; no dir ni mu; no dir ni piu; no dir «bèstia, què fas»

a la callada (p.ext.), no tornar mot (p.ext.)

no dir ni mu SV, abstenir-se de parlar

Ell sabia que a mi m’ho havien explicat tot, però no va dir ni mu

no dir ni piu, no dir ni ase ni bèstia, no badar barres, tancar el bec

[mu: mot no registrat a l’IEC]

no dir ni piu SV, no dir res / abstenir-se de parlar (IEC, *)

No va dir ni piu durant tota la tarda, volia demostrar-nos que estava enfadat / Si vols quedar bé no diguis ni piu quan et demanin el parer / Va estar ben quiet, sense dir ni piu en tota la tarda; és un nen molt pacífic (*, *, R-M)

no badar boca, no dir mot, no dir ni mu, no dir ni ase ni bèstia, no piular, tancar el bec

no sentir-se ni un piu (p.ext.)

no obrir boca SV, no dir res / abstenir-se de parlar (IEC, *)

Si no estàs segur de què vols dir, val més que no obris boca i deixis dir als altres

no obrir els llavis, no desplegar els llavis, no badar boca, no dir mot, frenar la llengua, no badar barres, tancar el bec

obrir la boca (ant.)

no obrir els llavis SV, no parlar / abstenir-se de parlar (IEC, *)

No va obrir els llavis en tota la reunió / Si m’has de renyar, no obris els llavis que ja sé que la culpa és meva (EC, *)

no desplegar els llavis, no obrir boca, no badar boca, tancar el bec

obrir la boca (ant.)

no piular SV, no dir res, callar / abstenir-se de parlar (F, *)

Per més que el renyin, ell no piula; no contesta mai (R-M)

no badar boca, no dir ni piu, no dir mot

no poder piular SV, no tenir dret a parlar o no tenir avinentesa de fer-ho / no tenir dret a parlar donat allò de què es parla (EC, IEC)

Estaven parlant del pressupost i jo no podia piular perquè no en tinc ni idea, de números

no tenir veu ni vot

no tenir llengua SV, no dir res absolutament / expressió usada quan roman callat algú, especialment un nen, que hauria de respondre a una pregunta, dir alguna cosa (A-M, EC)

Apa, contesta: que no tens llengua? (EC)

haver perdut la llengua, haver-se empassat la llengua

fer córrer la llengua (ant.), quedar sense llengua (p.ext.), lligar-se-li la llengua (a algú) (p.ext.)

no tenir res a dir SV, excusar-se de parlar / no fer cap comentari (R-M, *)

Sobre aquest punt no tinc res a dir; no vull publicitat / No tinc res a dir referent a aquest tema, perquè no el domino / Sobre aquesta qüestió, no tinc res a dir (R-M, *, *)

no tornar mot, tenir (alguna cosa) per bé

tenir (alguna cosa) a dir (ant.), haver-hi (alguna cosa) a dir (ant.)

no tenir veu ni vot SV, no tenir cap paper en alguna cosa, haver de callar (R-M)

Tu no intervinguis en les coses d’aquesta família; nosaltres no hi tenim veu ni vot; que facin el que vulguin / No val la pena d’anar-hi; al cap i la fi no hi tenim ni veu ni vot (R-M)

no poder piular

no tornar mot SV, no tornar resposta (IEC)

El van insultar obertament, però ell no va tornar mot ni es va immutar / I com son germà lo hi hagué dit, lo rei no li tornà mot (R-M, A-M)

no tenir res a dir

no dir ni ase ni bèstia (p.ext.), no saber què dir (p.ext.)

parla quan les gallines pixin O, es diu a un menor perquè calli, quan intervé en una conversa d’adults

Nen, parla quan les gallines pixin! A veure quan aprens a callar quan toca!

posar-se un glop d’aigua dins sa boca SV, abstenir-se de parlar (A-M)

Per dir ximpleries, millor posar-se un glop d’aigo dins sa boca

tancar el bec

[Mall. (A-M)]

retenir la llengua SV, evitar de parlar massa (R-M)

Si saps retenir la llengua a temps hi sortiràs guanyant; ell no pot sofrir que li contestin amb objeccions (R-M)

frenar la llengua, quedar-se (alguna cosa) al pap, empassar-se la saliva

anar-se’n de la llengua (ant.), anar-se’n de la boca (ant.), afluixar la llengua (ant.), deslligar-li la llengua (a algú) (inv.), estirar la llengua (a algú) (p.ext.), perdre els estreps (p.ext.), mesurar les paraules (p.ext.), parar el carro (p.ext.)

romandre barres altes SV, no poder parlar ni fer allò que un esperava (A-M)

Hauràs de romandre barres altes

[Mall. (A-M)]

2. (v. tr.) servar silenci (sobre alguna cosa), deixar de dir

deixar-se (alguna cosa) al pap SV, estar-se de dir alguna cosa

Va parlar molt però encara es va deixar moltes coses al pap / Va deixar-se al pap el tema més arriscat

quedar-se (alguna cosa) al pap, deixar (alguna cosa) al tinter

cantar clar (ant.)

guardar (alguna cosa) al pap SV, mantenir una cosa sense dir-la, sense manifestar-la (A-M)

Si continues guardant el secret al pap rebentaràs / No podia guardar al pap aquella bona notícia i la va escampar a tort i a dret

portar (alguna cosa) al pap, tenir (alguna cosa) al pap

guardar-s’ho calent SV, tenir secreta una cosa (A-M)

El senyor rector el coneixia, mes s’ho va guardar calent fins després de la missa (A-M)

tenir-s’ho calent

passar (alguna cosa) en silenci SV, no parlar d’alguna cosa (EC)

És una persona de fiar, passa els secrets en silenci / En Jaume va passar sota silenci la informació que sabia referent a les inversions de l’empresa (També s’usa amb la forma passar (alguna cosa) sota silenci)

guardar silenci

portar (alguna cosa) al pap SV, mantenir una cosa sense dir-la, sense manifestar-la (A-M)

Com si en portés una al pap i no gosés etzibar-la / Per la cara que fa, duu alguna cosa al pap, però no sé què és (També s’usa amb el verb dur) (A-M, *)

tenir (alguna cosa) al pap, guardar (alguna cosa) al pap

buidar el pap (ant.)

quedar-se (alguna cosa) al pap SV, deixar de dir / estar-se de dir alguna cosa (R-M, IEC)

S’ha quedat alguna cosa al pap; estic segur que no ens ho ha explicat tot / Tenia ganes de dir-li-ho, però en trobar-me amb tanta gent m’ho he quedat al pap / Ha dit tot el que sabia; estic segur que no s’ha quedat res al pap (*, R-M, R-M)

deixar (alguna cosa) al tinter, deixar-se (alguna cosa) al pap, retenir la llengua

donar gust a la boca (ant.)

tenir (alguna cosa) al pap SV, mantenir una cosa sense dir-la, sense manifestar-la (A-M)

Tenia alguna cosa al pap ja feia massa dies, però no la deia / Si hagués estat valent li hauria dit tot el que tenia al pap, però va callar

portar (alguna cosa) al pap, guardar (alguna cosa) al pap

tenir-s’ho calent SV, tenir secreta una cosa (A-M)

Encara que ho sabés, s’ho tindria calent

guardar-s’ho calent