CONSISTENT

tenir cos SV, ésser molt consistent, alguna cosa

Aquest article té cos; presenta uns arguments molt consistents