CAMINADOR

tenir bon camatge SV, ésser molt caminador (A-M)

Aquest noi té bon camatge; li encanta fer excursions

tenir bona cama, tenir bona gamba, tenir bona garra

tenir bona cama SV, ésser bon caminador (IEC)

Enviem-hi en Martí, que té bona cama i aviat hi arribarà / Ell té cama i no es cansa tan d’hora (Sovint s’usa sense l’adjectiu) (R-M, *)

tenir bona garra, tenir bon camatge, tenir bona gamba

tenir bones cames (v.f.)

tenir bona gamba SV, tenir bona cama / ésser molt caminador (IEC, *)

Li costa cansar-se quan passeja, té bona gamba

tenir bona cama, tenir bona garra, tenir bon camatge

tenir bona garra SV, ésser caminador (IEC)

Mira si té bona garra, que no el vaig poder seguir, el vaig perdre de vista ben aviat

tenir bona cama, tenir bona gamba, tenir bon camatge