CONGESTIONAT

vermell com un bitxo SA, expressió per a indicar que una persona està molt vermella de cara (A-M)

Quan s’enfada, crida i es posa vermell com un bitxo / Estava com un bitxo (També s’usa ometent l’adjectiu)

vermell com un pebrot, vermell com un tomàquet, encendre’s com un lluquet