CANTANT (v. tr.)

a cor SP, cantant o sonant al mateix temps (EC)

Van cantar aquella cançó a cor i va quedar molt bonica

en cor (v.f.), a veus (p.ext.)

a veus SP, dit de la peça polifònica que és escrita o que hom interpreta amb altres veus que acompanyen la melodia / [cantar més d’una persona] entonant un dels cantors notes musicals diferents de les dels altres (EC, A-M)

És una peça destinada a ésser cantada a veus / Una missa a dues (a tres, a quatre) veus (També s’usa amb els numerals dos, tres i quatre en posició prenominal) (*, A-M)

a cor (p.ext.)