CONSIGNA

mot d’ordre SN, consigna verbal de reconeixement entre militars de missions concretes, composta del sant i senya i la contrasenya (EC)

Per poder entrar al campament, cal saber el mot d’ordre, que és el senyal convingut (R-M)

sant i senya

paraula clau (p.ext.)

sant i senya SCoord, contrasenya / mots que serveixen al sentinella per a identificar, sobretot durant la nit, els qui s’apropen al lloc de guàrdia (R-M, IEC)

Ningú no tenia accés al lloc de reunió si no donava el sant i senya; temien la intrusió d’algun espia / Després d’haver donat el sant i senya, em van obrir la porta (R-M)

mot d’ordre

paraula clau (p.ext.), paraula de pas (p.ext.)