CONVENIR

caure bé (a algú) SV, ésser còmode, avinent (a algú) (A-M)

Mai no cau bé anar a treballar en dissabte / Quan et caigui bé en parlem (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

venir bé (a algú)

caure malament (a algú) (ant.), caure tort (a algú) (ant.)

ésser cosa (de fer alguna cosa) SV, convenir, ésser oportú (EC)

Seria cosa de fer-los veure que han de treballar (Només s’usa en tercera persona del singular) (EC)

venir bé (a algú), ésser qüestió (de fer alguna cosa)

estar d’acord amb SV, haver-hi acord entre diferents persones, entendre’s, consentir, reconèixer (amb altres) (IEC)

Tots els membres del jurat estan d’acord amb el fiscal / Tots hi estan d’acord (El complement és opcional)

posar-se a to

posar (algú) d’acord (p.ext.), ésser de raó (p.ext.), de comú acord (p.ext.)

fer bé (de fer alguna cosa) SV, ésser oportú, convenient

Faràs bé d’anar al metge i que et miri aquest genoll

venir bé (a algú) (p.ext.)

no tenir res a dir SV, convenir en quelcom / no tenir res a objectar (R-M, IEC)

Em sembla bona la decisió que has pres, no hi tinc res a dir

tenir (alguna cosa) per bé, no tornar mot

tenir (alguna cosa) a dir (ant.), haver-hi (alguna cosa) a dir (ant.)

posar-se a to SV, acordar-se / avenir-se a admetre en tot o en part allò que l’adversari sostenia, deixar de barallar-se o de disputar (R-M, *)

No li ha costat gens posar-se a to; i mira que és tossut / No em creia convèncer-lo, però de seguida s’ha posat a to i hem pogut entendre’ns (R-M)

posar-se a la raó, estar d’acord amb

venir bé (a algú) SV, ésser adequat, útil o eficaç / (alguna cosa) ésser oportuna, convenient, ajustar-se a una mesura, a una forma determinada (R-M, IEC)

Ha vingut bé que vinguessis / Ara no em ve bé d’anar-hi / Aquest clau no va bé; és massa llarg (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial i amb els verbs anar, estar, etc.) (*, EC, R-M)

venir al cas, com un guant, venir-li dreta mà (a algú), caure bé (a algú), anar al pèl, venir bé (a algú)

anar malament (a algú) (ant.), fer bé (de fer alguna cosa) (p.ext.)