CLARAMENT

a la vista (d’algú) SP, d’una manera clara, sense amagar-se’n

Amb aquestes declaracions del polític, la veritat ha quedat a la vista de tothom / El màgic féu expressament el truc a la vista (El complement és opcional) (*, R-M)

a plena llum

d’amagat (d’algú) (ant.), posar (alguna cosa) de manifest (p.ext.)

a plena llum SP, d’una manera clara, sense amagar-se’n

Ho ha fet a plena llum i sense dissimular gens (R-M)

a la vista (d’algú), a banderes desplegades

a pit descobert (p.ext.)

al viu SP, amb gran vivesa o força d’expressió (A-M)

M’han pintat ben al viu els perills d’aquest viatge (A-M)

clar i català SCoord, sense subterfugis (R-M)

Doncs, si no ho vols fer, digues-li que no clar i català (S’usa normalment amb els verbs contestar, dir, parlar, respondre, etc.) (R-M)

a la clara, clar i llampant, clar i ras, clar i net, parlar clar

anar amb embuts (ant.), amb mitges tintes (ant.)

clar i net SCoord, sense subterfugis / amb tota claredat (R-M, EC)

Li va contestar clar i net que no el volia rebre (S’usa normalment amb els verbs contestar, dir, parlar, respondre, etc.) (R-M)

a la clara, net i cru, net i pelat, sense embuts, clar i català, clar i ras, de barra a barra, parlar clar

net i clar (v.f.), amb mitges tintes (ant.), ben net (p.ext.)

clar i ras SCoord, de manera que no deixa lloc a dubtes (R-M)

Creu-me, val més que li diguis clar i ras què penses fer; que ho sàpiga del cert / Puc dir clar i ras que no et conec (S’usa normalment amb els verbs contestar, dir, parlar, respondre, etc.) (R-M, EC)

a la clara, ras i curt, clar i català, clar i net

de llis SP, fàcilment, sense subterfugis / sense amagar res (R-M, EC)

Explica-li-ho de llis; no cal que cerquis atenuants (R-M)

a la clara, de pla

amb tota la boca (p.ext.)

de pla SP, clarament, sense dissimul (A-M)

Va admetre de pla que havia tingut por durant la tempesta

de llis, a la clara

dir al pa pa i al peix peix SV, dir les coses així com són, parlar clar (A-M)

No tinguis por de dir-ho explícitament, digues al pa pa, i al peix peix

dir al pa pa i al vi vi, dir les coses pel seu nom

dir al pa pa i al vi vi SV, dir les coses tal com són, parlar clar

Mira, serà millor que li diguem al pa pa i al vi vi, perquè si comencem amb circumloquis no ens aclarirem

dir al pa pa i al peix peix

dir pa al pa i vi al vi (v.f.)

dir les coses pel seu nom SV, parlar sense subterfugis / ésser explícit (R-M, *)

Per a no causar més confusions, val la pena dir les coses pel seu nom

dir al pa pa i al peix peix, dir tot el que fa al cas

dir-ne una de fresca (a algú) SV, dir a algú les veritats desagradables a la cara (A-M)

En va dir una de fresca i des d’aleshores ja no li han parlat més: qui diu les veritats perd les amistats (També s’usa amb les formes dir-ne quatre de fresques (a algú) i dir-ne unes quantes de fresques (a algú))

dir quatre mots (a algú), dir quatre berlandines (a algú)

dir (alguna cosa) tot ras SV, dir una cosa sense subterfugis / clarament, sense eufemismes ni dissimuls (IEC, A-M)

Penso dir-li el perquè tot ras / Li ho penso dir tot ras perquè després no hi hagi cap malentès

sense embuts, parlar clar, no tenir pèls a la llengua

en una paraula SP, sense subterfugis (R-M)

Li va dir, en una paraula, que el considerava un traïdor (També s’usa amb les formes en dues paraules, en quatre mots, en quatre paraules i en un mot) (R-M)

a la clara

amb tota la boca (p.ext.)

net i cru SCoord, amb tota claredat (IEC)

Li vaig dir net i cru que el seu comportament no m’agrada, i es va ofendre molt (R-M)

a la clara, clar i net, net i pelat, sense embuts, nu i cru

net i pelat SCoord, amb tota claredat, sense embuts (IEC)

Dir-ho net i pelat al seu mateix pare va ser molt violent; atenuem-ho un xic (R-M)

a la clara, net i cru, clar i net, nu i cru

nu i cru SCoord, sense subterfugis (R-M)

Li va dir nu i cru que no volia treballar amb ell (R-M)

a la clara, net i pelat, net i cru

sense embuts SP, sense subterfugis (R-M)

Digues, sense embuts, quant necessites. Sigues franc / M’agrada que em diguin les coses sense embuts. (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.) (R-M, *)

clar i català, llis i ras, pel broc gros, clar i net, net i cru, parlar clar, a la clara, dir (alguna cosa) tot ras, parlar en plata, de barra a barra, a la brava, tal com surt, tal com sona, a la cara, amb tota la boca, a pit descobert, a boca plena

anar amb embuts (ant.), dir quatre mots (a algú) (p.ext.), amb mitges tintes (ant.), no tenir la llengua arrendada (p.ext.), sense reserves (p.ext.)