COSTUM

usos i costums SCoord, conjunt de les pràctiques habituals d’una col·lectivitat que creen costum (IEC)

Els usos i costums d’aquest poble han quedat registrats en el llibre que s’acaba d’editar