CONSIGNAR

posar falta (a algú) SV, consignar la no-assistència a un lloc, especialment a classe, d’algú que té el deure d’assistir-hi (EC)

Han posat falta als qui han fet campana / El professor ha passat llista i t’ha posat falta (*, EC)

passar llista (p.ext.)