CONTRADIENT

esperit de contradicció SN, disposició constant a contradir / sistemàticament disconforme (IEC, R-M)

No t’hi posaràs mai d’acord; és un esperit de contradicció; mai no accepta el parer dels altres / A casa tenim un esperit de contradicció: el petit no està mai conforme amb res (R-M)