COPSANT

al vol SP, copsant o entenent ràpidament alguna cosa / entendre ràpidament (*, R-M)

És molt llest, tot ho atrapa al vol, no cal repetir-li-ho / Encarrega l’afer a l’Enric; ell ho caça al vol i de seguida hi trobarà solució / No n’està segur perquè ho ha agafat al vol / Ha estat una explicació molt feixuga, però en Joan ho ha entès tot al vol (S’usa normalment amb els verbs agafar, atrapar, caçar, copsar, pescar, etc.) (R-M, R-M, *, *)