CLAROBSCUR

mitja tinta SQ, to intermediari entre el clar i l’obscur, la llum i l’ombra (IEC)

Aquesta mitja tinta de l’aigua dóna relleu i vida al primer terme del quadre (R-M)