CONCRETAR

anar a pams SV, detallar / puntualitzar i dir les coses clarament (R-M, *)

Ells es comprometen a organitzar una festa, però, anem a pams, en què ha de consistir, aquesta festa? Que no sigui una bretolada / No vulguis córrer tant. Anem a pams: digues-me cosa per cosa tot el que necessites per a l’excursió (R-M)

posar els punts sobre les is, posar les coses al seu lloc

anar al gra SV, atendre a la part substancial d’un assumpte, prescindint de les coses secundàries (EC)

No perdem el temps en suposicions; anem al gra i tractem directament de la qüestió / Em posa nerviós aquesta mania que té d’anar al gra per tal d’evitar una anàlisi acurada de les coses (R-M)

anar als fets, anar a la idea, deixar-se d’històries, deixar-se de raons, deixar-se de ximpleries

fer estaries (ant.), tornar la pilota a joc (p.ext.)

anar als fets SV, anar a l’essencial, a l’important (EC)

Prou divagar: anem als fets! (EC)

anar al gra, deixar-se d’històries, deixar-se de raons, deixar-se de ximpleries

anar al fet (v.f.), fer estaries (ant.)

deixar-se d’històries SV, concretar / prescindir de les coses secundàries per atendre la part substancial d’un assumpte (R-M, *)

En un cas greu cal deixar-se d’històries i buscar una solució ràpida / No donis més voltes a aquest assumpte tan desagradable, deixa’t de romanços (També s’usa amb el nom romanço) (R-M, *)

deixar-se de ximpleries, deixar-se de raons, deixar-se d’orgues, deixar-se d’hòsties, anar als fets, anar al gra

no estar per històries (p.ext.), conte de la vora del foc (p.ext.)

deixar-se de raons SV, prescindir de les coses secundàries per atendre la part substancial d’un assumpte

No cal que em donis tantes explicacions, deixa’t de raons i vés al gra

deixar-se d’històries, deixar-se de ximpleries, deixar-se d’orgues, deixar-se d’hòsties, anar als fets, anar al gra

deixar-se de ximpleries SV, prescindir de les coses secundàries per atendre la part substancial d’un assumpte

No miris més la televisió, deixa’t de ximpleries i estudia més / Hem de deixar-nos de bestieses i actuar ràpidament (També s’usa amb el nom bestiesa)

deixar-se d’històries, deixar-se de raons, deixar-se d’orgues, deixar-se d’hòsties, anar als fets, anar al gra

no estar per històries (p.ext.)

tornar la pilota a joc SV, puntualitzar / precisar, anar al concret d’alguna cosa (R-M, *)

Mira, no divaguis i tornem la pilota a joc / Quan li parlava de l’assumpte, em fugia d’estudi; he hagut de tornar la pilota a joc sovint (R-M)

fugir d’estudi (p.ext.), anar al gra (p.ext.), reprendre el fil (d’alguna cosa) (p.ext.)