CORSARI

anar en cors SV, fer de corsari (EC)

Quan era petit, somiava que anava en cors (També s’usa amb les formes entrar en cors i sortir a cors)

fer el cors

fer el cors SV, fer de corsari (EC)

Tenia un avantpassat que feia el cors

anar en cors