CATALANISTA

ésser de la ceba SV, ésser catalanista convençut / dit despectivament dels catalanistes (IEC, R-M)

Als catalanistes ens diuen que som de la ceba / Que als catalans ferms ens anomenin de la ceba és ja un tòpic / Aquesta família és molt de la ceba (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (R-M, *, *)

fer país (p.ext.)