CORRECCIONAL

casa de correcció SN, institució judicial disciplinària per a menors / casa on són reeducats els infants delinqüents (R-M, IEC)

A la casa de correcció, encara hi aprengué altres arts per a pitjors malifetes (R-M)