COMPROVAR

passar llista SV, comprovar, amb la llista al davant, si no manca cap de les persones, de les coses, anotades (IEC)

Abans d’enviar el gènere, cal passar llista de tot el que han demanat; no et descuidis de res (R-M)

posar falta (a algú) (p.ext.), passar revista a (p.ext.)

posar (alguna cosa) en clar SV, fer entenedor, aclarir / aclarir o explicar clarament (un afer) (R-M, EC)

Posaren aquell assumpte en clar / Va voler posar en clar com havia aconseguit recollir la seva fortuna (*, R-M)

treure (alguna cosa) en clar (p.ext.), treure el gat del sac (p.ext.)

prendre la lliçó (a algú) SV, fer dir la lliçó a algú per veure si la sap (EC)

La mare prenia la lliçó al fill per comprovar si anava ben preparat a l’examen