CARREGAT

a braç SP, sostenint el pes d’una persona o cosa amb els braços / de manera que la persona o la cosa que hom porta recolzi damunt l’avantbraç formant angle amb el braç superior o que en pengi / dur una persona, especialment un infant, damunt un braç (*, EC, A-M)

Va haver de portar l’estufa a braç perquè no hi va trobar cap carretó (Sovint s’usa amb els verbs dur, portar, etc.)

a plec de braç, de bracet, en braços

al braç (v.f.), a coll (p.ext.), fer la cadireta (p.ext.)

carregat a seny SA, carregat fins a dalt, fins al màxim (A-M)

L’ascensor anava carregat a seny; per això es va aturar (Es pot ometre l’adjectiu)

carregat com un ase (p.ext.)

carregat com un ase SA, [anar] molt carregat / portar algú una càrrega feixuga (R-M, EC)

Se m’ha espatllat l’auto i he hagut d’anar carregat com un ase amb les maletes fins a casa / Quan he tornat del mercat anava carregat com un ruc: al cistell no hi cabia res més (També s’usa amb el nom ruc) (R-M)

carregat a seny (p.ext.), semblar que vagi a la guerra del tap (p.ext.)

semblar que vagi a la guerra del tap SV, carregat amb molt d’embalum

On vas amb tants paquets? Sembla que vagis a la guerra del tap

carregat com un ase (p.ext.)