CONSULTAR

prendre consell (d’algú) SV, consultar algú / demanar el parer, l’opinió, d’algú sobre un partit a prendre (IEC, *)

Pren consell del teu germà, que ja ha passat per aquesta situació (IEC)

prendre parer (d’algú)

donar-li un camí (a algú) (inv.), per consell (d’algú) (p.ext.)