CAPITAL

capital mort SN, cabal que no dóna cap benefici / capital que no dóna cap benefici, que hom no fa treballar (A-M, EC)

Aquesta empresa té molt de capital mort

cartera de valors (p.ext.)

valor nominal SN, en un títol o efecte nobiliari, el valor que hi consta en representació d’una part alíquota de capital, emprèstit, etc., en contraposició al valor a què hom el cotitza en el mercat, o valor efectiu (EC)

El valor nominal d’aquell xec era molt elevat