CARISMA

do de gents SN, gràcia especial, conjunt de qualitats amb què una persona es guanya la benvolença, la simpatia de la gent que tracta (EC)

El polític que surt al diari guanyarà les eleccions pel seu do de gents

fer rotlle (p.ext.)