CRIDANT

a crits SP, cridant / fent crits, parlant molt alt (R-M, *)

Si em vols creure a mi, no li parlis a crits; els renys no li agraden i encara t’obeirà menys / Aquell mestre no era estimat pels seus deixebles perquè sempre els parlava a crits (S’usa normalment amb els verbs dir, enraonar, parlar, etc.) (R-M)

en veu baixa (ant.)

a plena veu SP, amb veu forta / amb tota la potència de la veu (R-M, EC)

Ho va dir a plena veu sense guardar-se dels indiscrets que el podien oir / Hi ha coses que no es poden dir a plena veu, perquè algú es pot ofendre / Perquè la sentís, li ho va explicar a plena veu (R-M, R-M, *)

en veu alta

en veu baixa (ant.), a cau d’orella (ant.), veu de tro (p.ext.), a mitja veu (p.ext.)

en veu alta SP, amb veu forta / amb una veu natural, audible per tots els presents (IEC, EC)

Ho va sentir tothom perquè ho va dir en veu alta al mig de la sala / Llegir en veu alta (R-M, EC)

a plena veu

a alta veu (v.f.), en veu baixa (ant.), a mitja veu (ant.), a sota veu (ant.), de baix en baix (ant.), baix-baix (ant.), a cau d’orella (ant.), veu de tro (p.ext.), amb tota la boca (p.ext.)