CAUSA

a causa de SP, motivat per / per raó de, com a conseqüència de (R-M, IEC)

Ha quedat coix a causa de la caiguda / No vam venir a causa de la pluja (R-M, EC)

per culpa de, pel fet de, amb motiu de, per amor de

per causa de (v.f.), per raó de (p.ext.), per torna (p.ext.)

com que SConj, essent així que / expressió usada per a indicar allò que és causa d’algun esdeveniment (R-M, *)

Com que no em vas dir res, vaig pensar que no hi vindries / Com que no arribaves me n’he anat (R-M, EC)

pel fet de, per això, atès que

ésser la culpa (d’alguna cosa) O, ésser la causa d’alguna cosa (EC)

Si no hem vingut més aviat la culpa és de la pluja (EC)

tenir la culpa (d’alguna cosa)

ésser la mare dels ous SV, ésser la causa, origen, llavor / (ésser la) causa, la raó, d’una cosa (R-M, IEC)

Tot el seu descontentament prové del fet que guanya poc; aquesta és la mare dels ous; no té cap altre motiu / La desídia és la raó del seu acomiadament: n’és la mare dels ous (S’usa normalment amb un pronom demostratiu femení o neutre com a subjecte) (R-M, *)

la pedra angular, ésser el pot de la confitura

la poma de la discòrdia (p.ext.)

la poma de la discòrdia SD, allò que és causa de contesta i de discòrdia entre persones i col·lectivitats / allò que determina el desacord entre persones o col·lectivitats que abans anaven acordes (EC, A-M)

Llançar la poma de la discòrdia / La poma de la discòrdia entre ells dos sempre és la mateixa: decidir quin canal de televisió volen veure (EC, *)

ésser l’esca del pecat (p.ext.), ésser la mare dels ous (p.ext.), la pedra angular (p.ext.)

pel fet de SP, expressió usada per a indicar la causa d’alguna cosa

Pel fet de ser com és el van acomiadar de la feina / No va voler venir pel fet que en Pere hi assistiria

a causa de, com que

per això SP, per aquesta causa (R-M)

Feia poc que se li havia mort el pare; per això no tenia ganes de sortir a sopar (R-M)

per ço, com que

per amor de SP, causat per / per causa de, per culpa de (R-M, A-M)

Per amor d’això que has dit ens veiem obligats a absentar-nos durant uns dies / Veus? Has caigut per mor de voler córrer massa! (A-M, R-M)

per culpa de, a causa de

per mor de (v.f.)

per ço SP, per aquesta causa / locució adverbial, té valor causal, equivalent a «per això», «per aquesta causa» (EC, A-M)

Ha caminat un munt d’hores, per ço està tan cansat

per això

per ço que SP, locució-conjunció que serveix per a introduir una oració causal (si el verb està en indicatiu) o final (si el verb està en subjuntiu) (A-M)

Per totes estes raons e per ço que ell era també cap de son llinatge (A-M)

per ço car, per ço com

per culpa de SP, causat per / a causa de / expressió usada per a indicar la causa d’algun esdeveniment o fet (R-M, EC, *)

No va poder arribar a l’hora per culpa de la pluja, que feia els carrers intransitables (R-M)

per amor de

a conseqüència de (p.ext.), per motius de (p.ext.), per raó de (p.ext.), a causa de (p.ext.)

per motius de SP, expressió usada per a indicar allò que explica alguna cosa (EC)

No he pogut anar-hi per motius de salut (EC)

per raó de

per culpa de (p.ext.)

per obra i gràcia (d’algú) SP, mitjançant la intervenció d’algú

Va poder fer estudis per obra i gràcia d’un seu oncle / L’ésser humà té defectes i virtuts per obra i gràcia del Senyor (EC, *)

per obra de, gràcies a, per gràcia (d’algú), mercès a

per poca cosa SP, per una causa poc convincent, poc important

S’ha enfadat per poca cosa (També s’usa amb la forma per poqueta cosa)

amb poca cosa (p.ext.)

tenir la culpa (d’alguna cosa) SV, haver estat, algú o alguna cosa, la causa que s’hagi esdevingut (alguna cosa) (EC)

La neu té la culpa de totes aquestes catàstrofes que estan succeint aquest hivern

ésser la culpa (d’alguna cosa)