CONSIDERABLE

de consideració SP, considerable / important, que cal tenir en compte (IEC, *)

En aquest punt de la xarxa viària cada diumenge es forma un embús de consideració / Sembla que té una malaltia de consideració; és més greu del que semblava de primer moment (*, R-M)

d’importància

de por (p.ext.), de cavall (p.ext.)