CRIDANER

boca de trons SN, ésser molt cridaner (R-M)

És una boca de trons, molt bon home però per qualsevol cosa crida i engega paraulotes (R-M)

tenir bons pulmons

boca de tro (v.f.), ésser un bronques (p.ext.)

tenir bons pulmons SV, tenir una veu forta, tenir capacitat de cridar molt (EC)

Abans, als pobles, triaven un home que tingués bons pulmons per a fer de nunci, el qual anava pels carrers tocant una trompeta i cridant els avisos d’interès públic / Aquell nen té uns bons pulmons: se’l sent de lluny (També s’usa amb la forma tenir uns bons pulmons) (R-M, *)

boca de trons