CANELLA

séc de la cama SN, la part davantera de la cama, que forma angle sortit (A-M)

M’he donat un cop al séc de la cama

[Or., Occ.]