CAUTERI

pedra infernal SN, nitrat d’argent emprat com a càustic (A-M)

Van tocar aquell bosc amb la pedra infernal i no en va quedar ni un sol arbre amb vida / El metge li va tancar la ferida amb la pedra infernal