CLAR

clar com la llum del dia SA, molt clar (R-M)

Tot el que ha dit ha estat clar com la llum del dia / La seva actitud sempre ha estat clara com la llum del dia / El que dius és una evidència, és clar com la llum del dia (R-M, R-M, *)

clar com l’aigua, més clar que l’aigua, més clar que la llum del dia, tan cert com la llum, tan cert com la claror de dia

ésser diners comptats SV, ésser molt clara una cosa, no presentar perills ni problemes (EC)

La meva nova feina són diners comptats; no tindré cap dificultat per a adaptar-m’hi

ésser diners segurs

ésser faves comptades (p.ext.)

ésser diners segurs SV, ésser molt clara una cosa, no presentar perills ni problemes (EC)

Aquests encàrrecs són diners segurs per a mi: no tindré cap problema a l’hora de realitzar-los

ésser diners comptats

més clar que la llum del dia SA, expressió que serveix per a expressar la claredat amb què algú percep o concep alguna cosa

Ho entén tot, ho té més clar que la llum del dia

més clar que l’aigua, clar com la llum del dia, clar com l’aigua, tan cert com la llum, tan cert com la claror de dia