CONSAGRAR

alçar Déu SV, alçar, elevar, l’hòstia i el calze després de la consagració (EC)

El capellà va alçar Déu i tots els presents ens vàrem haver de posar drets (També s’usa amb els verbs aixecar, elevar, llevar, etc.)