CREIXEMENT

de cultiu SP, dit per a referir-se a la tècnica de laboratori que té per finalitat d’obtenir i manejar quantitats elevades de microorganismes per poder-los estudiar o extreure’n substàncies que interessen, com antibiòtics, proteïnes, polisacàrids, etc.

Per a créixer, aquests microorganismes necessiten un altre medi de cultiu