CONFIAT

beure a raig SV, ésser excessivament confiat, crèdul (IEC)

Va beure a raig la mentida que li va dir

beure a galet

del llop fer-ne pastor SV, confiar persones o coses a l’esment d’algú que n’és enemic o que procurarà perjudicar-les (A-M)

Aquest, del llop, en fa pastor; hauria de vigilar a qui confia els seus diners

deixar es bens amb es llop

[Emp. (A-M)]