CORREU

a correu seguit SP, aplicat a la manera de contestar una carta, el mateix dia en què es rep (IEC)

És estrany que encara no m’hagi contestat perquè acostuma a escriure a correu seguit

pel primer correu

apartat de correus SN, modalitat del servei de correus per la qual la correspondència no es reparteix a domicili, sinó que es reserva a l’oficina de correus a disposició de l’usuari (IEC)

Perquè la carta entri al sorteig, l’has d’enviar a l’apartat de correus número 251 de Barcelona (També s’usa amb la forma apartament de correus)

pel primer correu SP, aplicat a la manera de contestar una carta, el mateix dia en què es rep (IEC)

Avui ha rebut una carta i vol contestar-la pel primer correu

a correu seguit

per correu SP, mitjançant el servei de correus (EC)

Envia-m’ho per correu, que arribarà més ràpid