CONTRASENYA

paraula clau SN, paraula que serveix per a caracteritzar el context en què surt / senya que hom dóna a una persona perquè sigui reconeguda, o li sigui reconeguda, permesa, alguna cosa, per exemple l’accés a un sistema informàtic (EC, *)

L’ordinador de la feina sempre em demana una paraula clau per entrar al programa / Cada setmana canvia el mot clau (També s’usa amb el nom mot)

mot d’ordre (p.ext.), sant i senya (p.ext.)

paraula de pas SN, senya que hom dóna a una persona perquè sigui reconeguda, o li sigui reconeguda, permesa, alguna cosa, per exemple, l’accés a un sistema informàtic

Cal introduir una paraula de pas per entrar a la base de dades. És per qüestions de seguretat

paraula clau

sant i senya (p.ext.)