CANTANT (m.)

veus blanques SN, veu que té una tessitura dins els límits de les veus de soprano i de contralt, i que és pròpia dels nens i les dones (IEC)

Aquesta cançó ha estat interpretada per un cor de veus blanques