CONTINUAR

no aturar regna SV, no aturar-se anant a cavall (A-M)

Fugí i no aturà regna fins passada la barca d’Amposta (A-M)

tirar la regna (ant.), girar la regna (p.ext.)

passar endavant SV, continuar, prosseguir (A-M)

Hem de passar endavant i prosseguir amb les nostres vides; malgrat tot / Van patir una mala època, però van passar avant (També s’usa amb la forma passar avant)

tirar endavant

navegar amb qualsevol vent (p.ext.)

reprendre el fil (d’alguna cosa) SV, continuar des d’on s’ha interromput (R-M)

Va semblar que es desorientava, però tot seguit va reprendre el fil del tema que estava exposant (R-M)

tornar a prendre el cap del fil (d’alguna cosa)

perdre el fil (d’alguna cosa) (ant.), tallar el fil (a algú) (inv.), tornar la pilota a joc (p.ext.)

tornar a prendre el cap del fil (d’alguna cosa) SV, continuar el discurs o tema interromput (IEC)

En haver respost la pregunta, el diputat va tornar a prendre el cap del fil del seu discurs / Les interrupcions fan que després costi reprendre el cap del fil de la conversa (També s’usa amb la forma reprendre el cap del fil (d’alguna cosa))

reprendre el fil (d’alguna cosa)

perdre el fil (d’alguna cosa) (ant.), tallar el fil (a algú) (inv.)