CONSERVADOR

de dretes SP, relatiu o pertanyent a la dreta política (IEC)

És un partit de dretes

de dreta (v.f.), d’esquerres (ant.), la dreta (p.ext.)

fer olor de naftalina SV, expressió amb què hom fa referència a institucions, a ideologies, etc., massa tancades, que no evolucionen (EC)

El nom mateix d’aquella penya ja feia olor de naftalina (EC)