CINISME

humor negre SN, tipus d’humor que sol accentuar els aspectes violents, cínics i àdhuc satànics de les coses, les situacions, els caràcters (EC)

Ningú no acaba de suportar el seu humor negre. Sembla que li agradi fer mal a la gent amb la paraula