CENTRE

1. punt del mig

al mig de SP, en el punt equidistant dels extrems (R-M)

El perfil del rei era al mig de la moneda / Al mig del jardí, hi havia una font / Al bell mig de la plaça / Era un medalló amb una rosa d’esmalt al mig (També s’usa amb el modificador bell en posició prenominal. El complement es pot ometre) (*, *, IEC, R-M)

el rovell de l’ou (p.ext.)

2. nucli urbà

punt neuràlgic SN, ésser el centre d’alguna cosa

La Rambla és el punt neuràlgic de Barcelona

el rovell de l’ou (p.ext.), plaça major (p.ext.)

3. (fig.) allò entorn de què gira una cosa

ésser el rei de la casa SV, es diu d’una persona quan és el centre d’atenció, especialment d’un nucli familiar

M’agrada estar malaltó, perquè és l’únic moment en què sóc el rei de la casa / Avui semblava el rei de la casa, però normalment passa desapercebut (També s’usa amb el verb semblar)

ésser el rei de la festa (p.ext.), cridar l’atenció (p.ext.)

ésser el rei de la festa SV, es diu d’una persona quan és el centre d’atenció

Tots els seus companys l’admiren, sempre és el rei de la festa (També s’usa amb el verb semblar)

ésser el rei de la casa (p.ext.), cridar l’atenció (p.ext.)

4. (fig.) lloc on convergeixen diverses activitats

el rovell de l’ou SD, la part central i més important d’una cosa (EC)

Unes platges que són el rovell de l’ou de la Mediterrània (EC)

punt neuràlgic (p.ext.), al mig de (p.ext.)