COMPTABLE

tenidor de llibres SN, persona que té al seu càrrec els llibres de comptabilitat d’un negociant, d’una empresa pública o privada (IEC)

Sempre segueix els consells del tenidor de llibres i no estira més el braç que la màniga

tinguda de llibres (p.ext.), portar els llibres (p.ext.)