CONFORMEMENT

segons que SP, d’acord, en consonància amb tal o tal fet

Segons que ha informat el ministre (EC)

tal com