COMPLAURE

dir-ne per a tots els gustos SV, complaure tothom amb el que es diu

A la reunió en va dir per a tots els gustos; així tothom va quedar content

fer ses calces a un i ses sabates a un altre (p.ext.)

donar greix (a algú) SV, proporcionar satisfacció / complaure algú en una cosa que li abelleix (R-M, Fr)

No vull que comenci a donar greix al veïnat / Si deixes traslluir que estàs enfadat pel que han dit de tu, encara els donaràs greix perquè és el que pretenen: que t’enfadis (A-M, R-M)

donar ales (a algú) (p.ext.)

donar peixet (a algú) SV, tàctica de simular afavorir l’adversari (R-M)

Donava peixet a la nova secretària perquè agafés confiança / Amb totes aquelles facilitats li donava peixet perquè es confiés i així poder-lo enredar (*, R-M)

donar per la banda (a algú), seguir la veta (a algú)

perdonar la vida (p.ext.)

donar per la banda (a algú) SV, accedir per tal d’acontentar (R-M)

Sempre dóna per la banda al seu cap perquè no l’acomiadi de la feina / No li convé renyir amb el seu amic i sempre li dóna per la banda, tant si té raó com no (*, R-M)

seguir la veta (a algú), donar peixet (a algú), seguir el joc (a algú)

fer el joc (a algú) SV, anar a favor d’algú indirectament, facilitar-li la consecució dels propòsits (IEC)

Fa el joc al seu company d’equip perquè així hi sortiran tots guanyant / No vol renyir amb el seu amic i li fa el joc, però espera l’ocasió de dir clarament què pensa (*, R-M)

seguir la veta (a algú), seguir el corrent (a algú), seguir el joc (a algú)

portar-se bé (amb algú) SV, tractar algú correctament

En Xavier s’ha portat bé amb la Maria, per primera vegada en la seva vida / Quan va estar malalta, tots els amics s’hi van portar molt bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

pagar en bona moneda

portar-se com un senyor (p.ext.), portar (algú) amb palmes d’or (p.ext.)

seguir el corrent (a algú) SV, complaure / no contrariar algú en allò que diu, que fa, etc. (R-M, *)

No li sap seguir el corrent i tot el dia discuteixen (R-M)

seguir la veta (a algú), fer el joc (a algú), seguir el joc (a algú)

seguir la corrent (a algú) (v.f.), portar la contrària (a algú) (ant.), donar pel seguit (a algú) (p.ext.)

seguir el joc (a algú) SV, simular conformitat amb les accions d’algú (R-M)

L’emoció del misteri féu que li seguís el joc fins al final. Després prou que se’n penedí / No sabia bé què pretenia aquell home en proposar-li un negoci tan estrany, però li seguia el joc per veure com acabaria tot allò (R-M)

seguir la veta (a algú), fer el joc (a algú), donar per la banda (a algú), seguir el corrent (a algú)