CONCEPTE

com a SAdv, en concepte de / d’acord amb la condició que s’expressa (R-M, *)

Era miserable la xifra que s’aprovà de donar com a ajut als damnificats / Dóna-li mil pessetes com a paga i senyal (R-M, EC)

en concepte de, en qualitat de