CRITICAR

deixar (algú) a l’altura del betum SV, omplir algú d’improperis, denigrar-lo

Sempre deixa la seva dona a l’altura del betum / El van criticar fins a deixar-lo a l’alçada del betum (També s’usa amb la forma deixar (algú) a l’alçada del betum)

deixar (algú) com un drap brut, posar (algú) com un pedaç brut, deixar (algú) com un porc, deixar (algú) verd, posar (algú) a parir, tallar-li una capa (a algú), parlar malament de

deixar (algú) pels núvols (ant.), deixar (algú) com un rebrec (p.ext.)

deixar (algú) com un drap brut SV, omplir algú d’improperis, denigrar-lo (IEC)

Va deixar la veïna com un drap brut / Estava furiós contra aquell home i el va deixar com un drap brut / Té el mal costum de posar tothom com un drap brut (També s’usa amb el verb posar) (*, R-M, *)

posar (algú) com un pedaç brut, arrossegar (algú) pel fang, dir-li quatre fàstics (a algú), deixar (algú) com un porc, deixar (algú) verd, posar (algú) a parir, tallar-li una capa (a algú), deixar malament (algú)

posar (algú) dalt del candeler (ant.), posar (algú) dalt del cel (ant.), posar (algú) als núvols (ant.), quedar com un drap brut (inv.), tractar (algú) com un drap brut (p.ext.)

deixar (algú) com un porc SV, omplir algú d’improperis, denigrar-lo

Amb poca estona, van deixar el seu cap com un porc / Quan se’n va anar el van deixar com un porc

deixar (algú) com un drap brut, deixar (algú) a l’altura del betum, deixar (algú) verd, posar (algú) a parir, tallar-li una capa (a algú)

deixar (algú) pels núvols (ant.), quedar com un porc (inv.), deixar (algú) com un rebrec (p.ext.)

deixar (algú) verd SV, criticar, insultar, algú

Quan va marxar el van deixar verd / Sempre deixen verd tothom (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal i també amb el modificador ben en posició preadjectival)

deixar (algú) a l’altura del betum, deixar (algú) com un porc, deixar (algú) com un drap brut, posar (algú) a parir, tallar-li una capa (a algú), parlar malament de, deixar malament (algú)

deixar (algú) arreglat (p.ext.), deixar (algú) llest (p.ext.)

fer bugada SV, parlar, comentar temes privats (IEC)

Aquest parell es passen el dia fent bugada: segur que ara mateix estan criticant algú

passar bugada, fer tiretes (d’algú), trencar nous

portar farcells (d’algú) (p.ext.), portar partets (d’algú) (p.ext.), no deixar part sana (d’algú) (p.ext.)

fer córrer les tisores SV, murmurar / retallar, criticar (A-M, R-M)

És una tertúlia on es fa córrer les tisores sense parar; tothom qui hi va en surt criticat / No et refiïs d’aquell parell, que quan tu no hi ets fan anar les estisores i et critiquen sense pietat (També s’usa amb el verb anar i amb el nom estisores) (R-M, *)

tallar vestits, passar bugada, trencar nous

no deixar part sana (d’algú) (p.ext.)

fer tiretes (d’algú) SV, fer sàtira cruel d’algú, crítica despietada (A-M)

Quan es posen a fer tiretes d’algú no tenen aturador: el critiquen amb crueltat

dir fàstics (d’algú), dir mal (d’algú), dir penjaments (d’algú), fer bugada, no deixar part sana (d’algú)

passar bugada (p.ext.), xiular-li les orelles (a algú) (p.ext.)

no deixar part sana (d’algú) SV, deixar algú molt malparat, sobretot per la murmuració (A-M)

Aquestes criticaires quan es reuneixen no deixen part sana de ningú del veïnat

fer tiretes (d’algú)

fer bugada (p.ext.), fer córrer les tisores (p.ext.)

parlar malament de SV, parlar contra algú (o alguna cosa) (R-M)

Tots l’hem sentit parlar malament del seu soci, i moltes vegades sense cap raó / Sempre parla malament del seu cotxe; es veu que no li ha donat gaire bon resultat (R-M, *)

prendre (algú) de tema, deixar (algú) a l’altura del betum, deixar (algú) verd, dir fàstics (d’algú), dir mal (d’algú), dir penjaments (d’algú)

parlar bé de (ant.), parlar alt de (ant.), tirar (alguna cosa) per terra (p.ext.), xiular-li les orelles (a algú) (p.ext.)

portar farcells (d’algú) SV, portar notícies injurioses o malèvoles respecte d’algú (A-M)

Sempre porta farcells dels altres, segur que a mi també em deixa verd

portar partets (d’algú)

fer bugada (p.ext.), passar bugada (p.ext.), m’ha dit un ocellet que (p.ext.)

portar partets (d’algú) SV, portar notícies injurioses o malèvoles respecte d’algú

És d’aquelles veïnes xafarderes que va per la vida portant partets: tot ho xerra

portar farcells (d’algú)

fer bugada (p.ext.), passar bugada (p.ext.), m’ha dit un ocellet que (p.ext.)

posar (algú) a parir SV, criticar (algú) granment (IEC)

El públic ha posat l’equip a parir perquè ha fet un mal partit / Quan ha marxat, l’han posat a parir per la seva manca de responsabilitat (També s’usa amb la forma fotre (algú) a parir)

deixar (algú) verd, deixar (algú) a l’altura del betum, deixar (algú) com un porc, deixar (algú) com un drap brut, posar (algú o alguna cosa) en solfa

posar (algú o alguna cosa) en solfa SV, comentar jocosament una cosa o persona, fer-ne burla (A-M)

Com que havia estat mare soltera, els veïns l’havien posat en solfa més d’una vegada / La seva manera de parlar, sempre la posen en solfa (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal)

posar (algú) a parir

posar tatxes (a alguna cosa) SV, retreure defectes, inconvenients, a alguna cosa (A-M)

No para de posar tatxes a tot el que li proposen / Si ell t’hi ha de donar el vistiplau, pren-t’ho amb calma perquè sempre fica tatxes a tot (També s’usa amb el verb ficar)

trobar tatxes (en alguna cosa) (inv.), tirar (alguna cosa) per terra (p.ext.)

prendre (algú) de tema SV, fer objecte de comentaris maliciosos o malintencionats a algú (R-M)

Quan un poble agafa algú de tema, ja no para de criticar-lo mai / No sé per què heu de prendre de tema aquesta pobra dona que no us ha fet res (*, R-M)

prendre (algú) de cap d’esquila, parlar malament de

anar a llengües de la gent (inv.), assenyalar (algú) amb el dit (p.ext.)

tallar vestits SV, murmurar, xerrar en desprestigi d’altri (A-M)

És d’aquelles dones que sempre talla vestits

fer córrer les tisores, tallar-li una capa (a algú), trencar nous

trobar pèls als ous SV, cercar pretexts fútils / fer objeccions immotivades, ésser excessivament crític (EC, R-M)

És molt difícil acontentar-lo; és d’aquells que troben pèls als ous; mai no és res del seu gust (R-M)

trobar pèls (en alguna cosa), trobar pegues (en alguna cosa), trobar tatxes (en alguna cosa)

trobar pèls (en alguna cosa) SV, trobar defectes, coses a objectar, en tot (IEC)

Tu trobes pèls en tot, no hi ha res que et sembli bé / Fa de mal treballar amb algú que en tot troba pèls; no es pot resoldre mai res (*, R-M)

trobar pèls als ous, trobar pegues (en alguna cosa), trobar tatxes (en alguna cosa), treure pols de sota l’aigua

posar pèls (en alguna cosa) (inv.), buscar ronya al cove (p.ext.), cercar cinc peus al gat (p.ext.), tirar (alguna cosa) per terra (p.ext.), trobar barra de cap (p.ext.)