CONFIDENCIALMENT

a cau d’orella SP, confidencialment / comunicat en confidència (R-M, *)

Són rumors no confirmats, però tothom se’ls diu a cau d’orella perquè hi donen crèdit (S’usa normalment amb els verbs dir, murmurar, parlar, etc.) (R-M)

en secret, amb reserva, parlar a l’orella, anar de consell

d’amagat (d’algú) (p.ext.), bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (p.ext.)

amb reserva SP, confidencialment / comunicat en confidència (R-M, *)

Tothom parlava d’aquell afer, per bé que amb reserva; no gosaven fer-ho públicament / M’ho va confirmar amb gran reserva (També s’usa amb l’adjectiu gran en posició prenominal) (R-M, F)

a cau d’orella

amb reserves (v.f.), sense reserves (ant.)

en confiança SP, com a confidència (R-M)

Això t’ho he dit en confiança i espero que no ho divulgaràs / T’explicaré en confiança quina és la situació real de la família (R-M)

en secret, en privat

nòs amb nòs (p.ext.)

en privat SP, confidencialment / com a confidència (R-M, *)

És una cosa molt greu i me la va dir en privat (R-M)

en confiança, en secret

entre nosaltres SP, sense dir alguna cosa a d’altres / expressió amb què hom indica que allò que diu és confidencial (IEC, EC)

Entre nosaltres, val a dir que no té gens de gust; ha decorat la casa horrorosament / Que això sigui dit entre nosaltres / Que això quedi entre nosaltres (R-M, IEC, *)

en secret, nòs amb nòs