CARRER

carrer gran SN, carrer major / carrer principal d’una població d’estructura urbana tradicional (IEC, *)

El mercat setmanal està instal·lat al carrer gran del poble

carrer major

carrer major SN, carrer principal d’una població d’estructura urbana tradicional (EC)

La passada de l’Ascensió de Granollers recorre el carrer major de dalt a baix

carrer gran

via pública SN, carrer, plaça, camí, etc., per on transita o circula el públic (IEC)

Durant la campanya electoral van prometre que pavimentarien de nou tota la via pública