CENTRALETA

quadre manual SN, equip de commutació d’una central telefònica manual amb el qual l’operadora efectua la connexió entre les línies d’abonats i estableix les comunicacions telefòniques (IEC)

Per a poder ésser teleoperador, cal aprendre a utilitzar el quadre manual